Videá a zvukové nahrávky

 
PESNIČKA "KOSTRA" : 
 
PESNIČKA "SLNEČNÁ SÚSTAVA" :